top of page

 VÅR HISTORIE 

Utdrag fra info heftet laget i forbindelse med Ytterstad Fiskeriselskaps AS 100-årsmarkering i 2007.
Hav
Image by Rafael Leão

Grunnleggeren

Marelius Johan Ytterstad (1878-1946) ble født på Ytterstad i Lødingen Vestbygd. Han giftet seg med Nella Benjaminsen og fikk syv barn. Om Marelius sies det at han var streng men rettferdig.

Han verken røykte eller smakte alkohol, hadde godt humør og stor arbeidskapasitet, men dessverre dårlig helse.

Den mørke og blåøyde mannen hadde i perioder mange jern i ilden. Han var styremedlem, og senere styreformann i Lødingen Sparebank.

 

Han satt i direksjonen i Ofoten Dampskipsselskap og var også pådriver for å få bygd A/S Lødingen Sildoljefabrikk i 1910. Her var han disponent fra starten.

I 1905 startet Marelius Ytterstad og Kristoffer Husjord A/S Lødingen Handel.

I februar 1907 trakk Husjord seg ut, og Marelius overtok eiendommen og butikken. I 1908 brant butikken, men ble bygd opp året etter.

 

Da med både leilighet og bakeri. I tillegg bygde han brygge og kai. I 1911 ble brygga og kaia større, og stod ferdig utbygd i 1913. Nå starter han for alvor kjøp og produksjon av fisk, i hovedsak torsk og sild. I 1911 kjøpte Ytterstad dampskøyta «Havsula», en trebåt på ca. 80 tonn som ble brukt til å frakte sild. Den hadde dampmotor og seil.

Sammen med sin svigerbror Olav Vangen, hadde Marelius også notbruk og fiskebåten «Lejon».

A/S Lødingen Sildoljefabrikk hadde også kjøpt dampskøyta «Pelican».

Bedriften gikk godt, og det var god butikk i å kjøpe og selge fisk. Flere båter ble kjøpt, blant annet «M/S Gyda» (1912), «M/S Viktor (1920) og «Midnatsolen» en galeas fra 1919.

Grunnleggeren

Marelius Johan Ytterstad (1878-1946) ble født på Ytterstad i Lødingen Vestbygd. Han giftet seg med Nella Benjaminsen og fikk syv barn. Om Marelius sies det at han var streng men rettferdig.

Han verken røykte eller smakte alkohol, hadde godt humør og stor arbeidskapasitet, men dessverre dårlig helse.

Den mørke og blåøyde mannen hadde i perioder mange jern i ilden. Han var styremedlem, og senere styreformann i Lødingen Sparebank.

 

Han satt i direksjonen i Ofoten Dampskipsselskap og var også pådriver for å få bygd A/S Lødingen Sildoljefabrikk i 1910. Her var han disponent fra starten.

I 1905 startet Marelius Ytterstad og Kristoffer Husjord A/S Lødingen Handel.

I februar 1907 trakk Husjord seg ut, og Marelius overtok eiendommen og butikken. I 1908 brant butikken, men ble bygd opp året etter.

 

Da med både leilighet og bakeri. I tillegg bygde han brygge og kai. I 1911 ble brygga og kaia større, og stod ferdig utbygd i 1913. Nå starter han for alvor kjøp og produksjon av fisk, i hovedsak torsk og sild. I 1911 kjøpte Ytterstad dampskøyta «Havsula», en trebåt på ca. 80 tonn som ble brukt til å frakte sild. Den hadde dampmotor og seil.

Sammen med sin svigerbror Olav Vangen, hadde Marelius også notbruk og fiskebåten «Lejon».

A/S Lødingen Sildoljefabrikk hadde også kjøpt dampskøyta «Pelican».

Bedriften gikk godt, og det var god butikk i å kjøpe og selge fisk. Flere båter ble kjøpt, blant annet «M/S Gyda» (1912), «M/S Viktor (1920) og «Midnatsolen» en galeas fra 1919.

bottom of page